Annisse-Mårum Guiden

Mårums kirkeblad er Guiden også kaldet Annisse-Mårum Guiden og er et samarbejde, som Mårum blev en del af i 2010. 
Guiden dækker foruden kirkerne, også forsamlingshus, idræt, skoler, børnehaver og lokalforeninger. Bladet udkommer 6 gange om året i et oplag på 1900 eksemplarer. 
Ønsker man at købe reklameplads skal man kontakte redaktøren Tine Bakker-Sørensen på
mail: tbs@km.dk

Det aktuelle kirkeblad finder du her:

Dec - Januar 2022.pdf

Guiden Oktober November 2021.pdf

Guiden August September 2021.pdf