Rådet består af 5 valgte medlemmer, 1 suppleant, præsten samt personalerepræsentanten. 
Man vælges for 4 år af gangen.
Møderne afholdes den sidste tirsdag i måneden kl. 19.30 i Sognestuen Skovvej 13 og er offentlige.