Søndag d. 16. august 2020, Kl. 09:00 til kl. 10:00

Michael Porsager kommer fra Ramløse og holder Gudstjeneste for os i Mårum kirke kl. 9.00.